Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije


Sadržaj knjige preuzmite ovdje

Pojedinačna cijena: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena u kompletu (1. Način popunjavanja i rokovi dostavljanja obrasca JOPPD, 2. Vodič za primjenu PDV-a, 3. MSFI HSFI): 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)


Naruči:

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr