Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

600,00 kn

Predavači: Ivica Milčić univ.spec.oec., Dunja Šarić, dipl.iur

Trajanje: 3h

Sadržaj:
1. Obveza izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine
2. Postupanje s e-računima i njihova obrada
3. Računovodstveni i porezni aspekt računa
4. Postupanje s dokumentacijom u javnom sektoru
5. Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid ugovora 6. Digitalizacija
7. mEDI
8. mArhiva
9. e-račun
10. mProces

Kategorija:

Opis

1. Obveza izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine
– Zakonodavni okvir
– Tko je obvezan izdavati e-račune od 01. srpnja 2019. godine?
– Područje primjene

2. Postupanje s e-računima i njihova obrada
– Postupak zaprimanja i izdavanja e-računa
o Naručitelja u postupcima javne nabave (javni i sektorski naručitelji)
o Obveza izdavanja e-računa poduzetnika
– Mogu li poduzetnici za sve isporuke izdavati e-račune?
– Postupanje s e-računima u postupcima javne nabave
– Obveza izdavanja e-računa i u postupku jednostavne nabave

3. Računovodstveni i porezni aspekt računa
– račun kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava
– likvidiranje računa
– čuvanje računa prema Zakonu o računovodstvu
– čuvanje računa prema poreznim propisima
– postupanje u knjigovodstvu – dio računa u papirnatom obliku, dio u elektroničkom obliku

4. Postupanje s dokumentacijom u javnom sektoru
– promjena u dokumentaciji za nadmetanje
– obveza navođenja e-računa u ugovorima u javnoj nabavi
– postupanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave – EOJN
– promjene u Proceduri zaprimanja računa, njihove provjere u ustrojstvenim jedinicama i pravovremenog plaćanja
– čuvanje računa prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu
– obveza odabira e-računa u EOJN

5. Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid ugovora
– Mogući slučajevi izmjene ugovora i okvirnih sporazuma bez ponovne provedbe postupka
– Ograničenje vrijednosti izmjena ugovora i okvirnih sporazuma
– Značajne izmjene ugovora
– Objava obavijesti o izmjeni i pravo na žalbu
– Kako izmijeniti ugovore o javnoj nabavi koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ZJN 2016

6. Digitalizacija
– Priprema, skeniranje i indeksiranje papirnate dokumentacije
– Čuvanje skenirane papirnate dokumentacije
– Prijenos na mikrofilm ili DTD, kontrolirano uništavanje papirnate dokumentacije
– Indeksiranje računalno izrađenih dokumenata (spool, PDF), priprema za arhiviranje

7. mEDI
– Elektronička razmjenu dokumenata između dva partnera.
– Najčešće se koristi za razmjenu dokumenata u lancu opskrbe (narudžba, potvrda narudžbe, otpremnica, primka, povratnica, računa)

8. mArhiva
– Dugotrajno čuvanje digitalne građe sukladno zakonskim rokovima
– Različiti tipovi dokumenata sa specifičnim atributima
– Visoka razina sigurnosti pristupa dokumentima

9. e-račun
– Jedan od tipova dokumenata koji se razmjenjuju kroz EDI, a izdvojen je zbog opširne zakonske regulative koja ga prati.
– Implementacija e-računa podrazumijeva procesne promjene za izlazne i ulazne e-račune

10. mProces
– Procesi odobravanja – omogućuju digitalnu kolaboraciju i rad s različitim tipovima dokumenata
– Visoka razina sigurnosti pristupa dokumentima