Webinar – Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

600,00 kn

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik-urednik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb

Literatura: prezentacije predavača

Sudionicima koji su se prijavili na webinar biti će dodijeljene potvrde da su proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT putem online sustava edukacije.

Kategorija: