Revizija i analiza II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2009)


Priručnik sadrži praktične primjere revizijsko-analitičkih metoda i postupaka koji se svakodnevno primjenjuju u praksi. Namijenjeno je komercijalnim i internim revizorima, poreznim savjetnicima,financijskim analitičarima, računovođama i studentima.

Cijena: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)


Naruči:

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr