Rif obavijesti
Rif obavijesti

RIF-ove OBAVIJESTI sažeti su i cjeloviti pregled neoporezivih iznosa naknada, primjera obračuna plaća i naknada plaća, podataka o stopama poreza na dohodak, osobnih odbitaka, prikaza osnovica za sve doprinose za obvezna osiguranja, pregleda svih uplatnih računa za javna davanja (doprinose, poreze i ostalo), primjeri izračuna i iznosi kamata te mnoštvo ostalih korisnih podataka koje koriste računovođe i svi koji u određenom dolaze u kontakt s obračunom plaća, uplatama javnih davanja i sličnim poslovima.

Svi pretplatnici na časopis Računovodstvo i financije dobit će RIF-ove Obavijesti kao prilog broju 1. časopisa.

Pregled sadržaja RIF-ovih obavijesti možete vidjeti ovdje.

Kao samostalno izdanje RIF-ove Obavijesti mogu se naručiti po cijeni od 150,00 kuna.

Naruči:

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr