Upravljačko računovodstvo – studije slučajeva


Cijena tiskanog izdanja: 320,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 320,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Napomena: cijena za studente 140,00 Kn (s uključenim PDV-om)

Autori:I Dr. sc. Sanja Broz Tominac, Dr. sc. Martina Dragija, Dr. sc. Mirjana Hladika, Marina Mićin, mag. oec.

Naruči:

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr