POPIS WEBINARA

Kako bi pristupili webinaru, potrebno je da se prije toga ulogirate sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Webinar je dostupan 5 dana od dana održavanja.

Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici 22.-24.03.2023.

Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici 22.-24.03.2023.

Zagreb, 24. ožujak 2023. – WEBINAR Predavači: dr. sc. Marija Zuber, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnice – urednice u časopisu RIF ...
Pristupi webinaru
Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizore i računovođe 16.03.2023.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizore i računovođe 16.03.2023.

Zagreb, 16. ožujak 2023. – WEBINAR Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik ...
Pristupi webinaru
Sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. za obveznike primjene HSFI 14.03.2023.

Sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. za obveznike primjene HSFI 14.03.2023.

Zagreb, 14. ožujak 2023. – WEBINAR Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici – urednici u ...
Pristupi webinaru
Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2022. godinu 10.03.2023.

Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2022. godinu 10.03.2023.

Zagreb, 10. ožujak 2023. – WEBINAR Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici – urednici u ...
Pristupi webinaru
POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2022. GODINU ZA JLP(R)S 09.03.2023.

POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2022. GODINU ZA JLP(R)S 09.03.2023.

Zagreb, 09. ožujak 2023. – WEBINAR Predavači: mr.sc. Andreja Milić i mr.sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa RIF ...
Pristupi webinaru
NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI 06.03.2023.

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI 06.03.2023.

Zagreb, 06. ožujak 2023. – WEBINAR Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici – urednici u ...
Pristupi webinaru
Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2022. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju 28.02.2023.

Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2022. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju 28.02.2023.

Zagreb, 28. veljača 2023. – WEBINAR Predavači: Ivica Milčić, univ. spec. oec., dr. sc. Marija Zuber – savjetnici urednici u časopisu ...
Pristupi webinaru
Sezonsko zapošljavanje radnika, zapošljavanje stranaca, umirovljenika i studenata 24.02.2023.

Sezonsko zapošljavanje radnika, zapošljavanje stranaca, umirovljenika i studenata 24.02.2023.

Zagreb, 24. veljača 2023. – WEBINAR Predavači: mr.sc. Kornelija Sirovica, dr.sc. Marija Zuber, Dunja Šarić, dipl. iur. savjetnice urednice u ...
Pristupi webinaru
Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU – za trgovačka društva 17.02.2023.

Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU – za trgovačka društva 17.02.2023.

Zagreb, 17. veljača 2023. – WEBINAR Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., savjetnik-urednik HZRIF, Luka Orlović, univ.spec.oec. Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija ...
Pristupi webinaru
ZAKON O RADU – Važnije izmjene i dopune Zakona – Plaća i naknade plaća 16.02.2023.

ZAKON O RADU – Važnije izmjene i dopune Zakona – Plaća i naknade plaća 16.02.2023.

Zagreb, 16. veljača 2023. – WEBINAR Predavači: mr. Darko Terek, odvjetnik i Dražen Opalić, struč. spec. oec. pomoćnik ministra rada, ...
Pristupi webinaru

Koje su prednosti webinara?

  • Ekonomičnost – ne morate trošiti vrijeme i novac na odlazak do edukacije
  • Jednostavnost – pristup s bilo kojeg mjesta i uređaja na kojem imate pristup Internetu
  • Udobnost – nema ometanja, učite iz udobnosti svog doma u bilo koje doba dana
  • Efikasnost – lakša koncentracija na sadržaj i tijek edukacije, a snimku možete pregledati više puta
  • Dvosmjerna komunikacija – postavljajte pitanja i komunicirajte s predavačima uz pomoć integrirane kontakt forme