POPIS WEBINARA

Kako bi pristupili webinaru, potrebno je da se prije toga ulogirate sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Webinar je dostupan 5 dana od dana održavanja.

PRIPREMENE RADNJE ZA IZRADU POČETNE BILANCE U EUR-ima I AKTUALNOSTI U SUSTAVU PLAĆA I DOHOTKA KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 06.12.2022.

PRIPREMENE RADNJE ZA IZRADU POČETNE BILANCE U EUR-ima I AKTUALNOSTI U SUSTAVU PLAĆA I DOHOTKA KOD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 06.12.2022.

Zagreb, 06. prosinac 2022. – WEBINAR Predavači: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić i dr. sc. Marija Zuber, ...
Pristupi webinaru
NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI 05.12.2022.

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI 05.12.2022.

Zagreb, 05. prosinac 2022. – WEBINAR Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba i mr.sc. Jasna Nikić, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo ...
Pristupi webinaru
Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata 02.12.2022.

Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata 02.12.2022.

Zagreb, 02. prosinac 2022. – WEBINAR Predavači: Sandra Cindrić, dipl. iur., Dunja Šarić, dipl. iur., Domagoj Bakran, mag. oec., ovlašteni ...
Pristupi webinaru
Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU – za trgovačka društva 30.11.2022.

Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU – za trgovačka društva 30.11.2022.

Zagreb, 30. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., savjetnik-urednik HZRIF, Luka Orlović, univ.spec.oec. Literatura: prezentacije predavača Kliknite ovdje ...
Pristupi webinaru
GODIŠNJI OBRAČUN POREZA, PRIPREME ZA ISPLATU PLAĆE I IZVJEŠTAVANJE U EURIMA, NOVINE U OPOREZIVANJU DOHOTKA TE PRIPREMENE RADNJE ZA IZRADU POČETNE BILANCE U EUR-ima 25.11.2022.

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA, PRIPREME ZA ISPLATU PLAĆE I IZVJEŠTAVANJE U EURIMA, NOVINE U OPOREZIVANJU DOHOTKA TE PRIPREMENE RADNJE ZA IZRADU POČETNE BILANCE U EUR-ima 25.11.2022.

Zagreb, 25. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić i dr.sc. Marija Zuber – savjetnice – ...
Pristupi webinaru
Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i uvođenja eura u 2023. godini 16.11.2022.

Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i uvođenja eura u 2023. godini 16.11.2022.

Zagreb, 16. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica Literatura: prezentacije predavača Kliknite ovdje za preuzimanje ...
Pristupi webinaru
POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU I DRUGI IZVANBILANČNI ZAPISI U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU 15.11.2022.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU I DRUGI IZVANBILANČNI ZAPISI U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU 15.11.2022.

Zagreb, 15. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i ...
Pristupi webinaru
Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza po odbitku 11.11.2022.

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza po odbitku 11.11.2022.

Zagreb, 11. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica- savjetnici ...
Pristupi webinaru
NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI 09.11.2022.

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E-RAČUNI 09.11.2022.

Zagreb, 09. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba i mr.sc. Jasna Nikić, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo ...
Pristupi webinaru
PRAVILNO KORIŠTENJE PODSKUPINE 915 – PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 08.11.2022.

PRAVILNO KORIŠTENJE PODSKUPINE 915 – PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 08.11.2022.

Zagreb, 08. studeni 2022. – WEBINAR Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i ...
Pristupi webinaru

Koje su prednosti webinara?

  • Ekonomičnost – ne morate trošiti vrijeme i novac na odlazak do edukacije
  • Jednostavnost – pristup s bilo kojeg mjesta i uređaja na kojem imate pristup Internetu
  • Udobnost – nema ometanja, učite iz udobnosti svog doma u bilo koje doba dana
  • Efikasnost – lakša koncentracija na sadržaj i tijek edukacije, a snimku možete pregledati više puta
  • Dvosmjerna komunikacija – postavljajte pitanja i komunicirajte s predavačima uz pomoć integrirane kontakt forme