Predavači:    Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura:    prezentacije predavača s primjerima

Prezentacija – preuzimanje

Postavite pitanje predavačima: