POPIS WEBINARA

Kako bi pristupili webinaru, potrebno je da se prije toga ulogirate sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Webinar je dostupan 5 dana od dana održavanja.

Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU 14.07.2021.

Računovodstvo i revizija projekata financiranih iz fondova EU 14.07.2021.

Zagreb, 14. srpanj 2021.- WEBINAR
Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., ovlašteni revizor, savjetnik-urednik HZRIF, Luka Orlović, univ.spec.oc. ovlašteni revizor
Pristupi webinaru
Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse 13.07.2021.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse 13.07.2021.

Zagreb, 13. srpanj 2021.- WEBINAR
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik
Pristupi webinaru
Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 09.07.2021.

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 09.07.2021.

Zagreb, 09. srpanj 2021.- WEBINAR
Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica, Luka Orlović, univ. spec. oec., ovlašteni revizor
Pristupi webinaru
Aktualnosti u proračunskom računovodstvu, sustavu plaća i naknada te planiranju nabave 01.07.2021.

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu, sustavu plaća i naknada te planiranju nabave 01.07.2021.

Zagreb, 01. srpanj 2021.- WEBINAR
Predavači: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica
Pristupi webinaru
Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici 30.06.- 02.07.2021.

Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici 30.06.- 02.07.2021.

Zagreb, 24. lipanj 2021.- WEBINAR
Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, savjetnice – urednice u časopisu RIF i Riznica
Pristupi webinaru
Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse s osvrtom na upitnik poslan od Financijskog inspektorata 24.06.2021.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse s osvrtom na upitnik poslan od Financijskog inspektorata 24.06.2021.

Zagreb, 24. lipanj 2021.- WEBINAR
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik
Pristupi webinaru
Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse s osvrtom na upitnik poslan od Financijskog inspektorata 17.06.2021.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse s osvrtom na upitnik poslan od Financijskog inspektorata 17.06.2021.

Zagreb, 17. lipanj 2021.- WEBINAR
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik
Pristupi webinaru
Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse s osvrtom na upitnik poslan od Financijskog inspektorata 15.06.2021.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse s osvrtom na upitnik poslan od Financijskog inspektorata 15.06.2021.

Zagreb, 15. lipanj 2021.- WEBINAR
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik
Pristupi webinaru
Aktualnosti u proračunskom računovodstvu, sustavu plaća i naknada te planiranju nabave 10.06.2021.

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu, sustavu plaća i naknada te planiranju nabave 10.06.2021.

Zagreb, 10. lipanj 2021.- WEBINAR
Predavači: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica
Pristupi webinaru
Trgovina – porezni, pravni i računovodstveni aspekt poslovanja 01.06.2021.

Trgovina – porezni, pravni i računovodstveni aspekt poslovanja 01.06.2021.

Zagreb, 01. lipanj 2021.- WEBINAR
Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, Dunja Šarić, dipl.iur. – savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Pristupi webinaru

Koje su prednosti webinara?

  • Ekonomičnost – ne morate trošiti vrijeme i novac na odlazak do edukacije
  • Jednostavnost – pristup s bilo kojeg mjesta i uređaja na kojem imate pristup Internetu
  • Udobnost – nema ometanja, učite iz udobnosti svog doma u bilo koje doba dana
  • Efikasnost – lakša koncentracija na sadržaj i tijek edukacije, a snimku možete pregledati više puta
  • Dvosmjerna komunikacija – postavljajte pitanja i komunicirajte s predavačima uz pomoć integrirane kontakt forme