Image

 Cijena:320kn

Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost – II izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Izdanje: HZ RIF, Zagreb, 2019.

Redaktorica: mr.sc. Miljenka Cutvarić

Cijena tiskanog izdanja: 320,00 kuna

Cijena Internet izdanja: 320,00 kuna

(PDV uključen u cijenu)

Autori: Domagoj Bakran mag.oec., mr.sc. Miljenka Cutvarić, dr.sc. Ivan Čevizović, mr.sc. Ljubica Javor, Renata Kalčić, mr.sc. Kornelija Sirovica

O knjizi: Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost – II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje sveobuhvatni je priručnik koji na primjerima obrađuje primjenu pravila iz Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, Direktive, mišljenja Ministarstva financija i ostale relevantne odredbe koje su vezane u promet roba i usluga.

Priručnik „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“ podjeljen je u XVII. poglavlja u kojima su dani brojni praktični primjeri obračuna PDV-a vezano za predmet oporezivanja, poreznog obveznika, mjesto oporezivanja, nastanak porezne obveze, porezne osnovice i porezne stope, uvjeti i pravo na odbitak pretporeza, povrat poreza, sadrža računa, postupke oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u graditeljstvu, trgovini, poslovima unutar Europske unije i izvan Europske unije. Posebno poglavlje odnosi se na oporezivanje nekretnina i njihov porezni status. Priručnik nije namijenjen samo poduzetnicima, već je namijenjen i poreznim obveznicima PDV-a iz javnog sektora čiji se porezni status obrađuje u posebnom poglavlju.

Uz navedeno priručnik sadrži i redakcijske pročišćene tekstove Zakona o PDV-u, Pravilnika o PDV-u i tekst Provedbene Uredbe Vijeća 282/2011.

Sveobuhvatnost priručnika posebno daju mnogobrojni primjeri s nizom pojašnjenja za obračuna PDV-a, vođenja propisanih evidencija, a temeljeno na aktualnom i ažuriranom zakonodavnom okviru.
Cijena:300kn

Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika

Cijena tiskanog izdanja: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:150kn

Računovodstveni vodič za upravljačka tijela

Autori: Domagoj Bakran mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Ivica Milčić univ. spec. oec., Luka Orlović univ.spec.oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prof. dr. sc. Boris Tušek, prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:150kn

Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:300kn

Porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija

Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., Kristijan Cinotti, dipl. oec.,
prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec.,
Luka Orlović, univ. spec. oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević

Cijena tiskanog izdanja: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:250kn

Računovodstvo 1 - priručnik za vježbe

Autori: Doc. dr. sc. Ivana Barišić
Mateja Brozović, mag. oec.
Doc. dr. sc. Nikolina Dečman
Doc. dr. sc. Ana Ježovita
Doc. dr. sc. Ana Novak
Doc. dr. sc. Ivana Pavić

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:150kn

Kontni plan poduzetnika

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:250kn

Poslovno planiranje, kontrola i analiza

Autori: Prof. dr. sc. Danimir Gulin Doc. dr. sc. Hrvoje Perčević Prof. dr. sc. Boris Tušek Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:150kn

Poslovanje udruga

Autori: mr. sc. Sunčica Bajić , mr. sc. Miljenka Cutvarić, Vesna Lendić Kasalo, Dunja Kovačić, Slavica Malenica, Ivica Milčić, mr. sc. Nediljka Rogošić, mr. sc. Kornelija Sirovica, mr. Darko Terek, dr. sc. Marija Zuber

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:175kn

MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u

Autori: Domagoj Bakran mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec.

Pojedinačna cijena: 175,00 kn

Cijena u kompletu (1. Način popunjavanja i rokovi dostavljanja obrasca JOPPD, 2. Vodič za primjenu PDV-a, 3. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija sa Računskim planom): 150,00 kn
Cijena:250kn

Računovodstvo 1 - računovodstvo za neračunovođe

Autori: Prof. dr. sc. Katarina Žager, Prof. dr. sc. Boris Tušek, Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:250kn

Primjena MSFI - Studije slučaja

Autori:Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Ivana Sever univ. spec. oec.

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena za studente je 130,00kn
Cijena:350kn

Računovodstvo financijskih instrumenata

Autori:doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Hrvoje Matovina dipl. oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević

Cijena tiskanog izdanja: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:105kn

Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća

Autori: Nikolina Dečman univ. spec. oec., prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Ivana Sever univ. spec. oec., prof. dr. sc. Boris Tušek, prof. dr. sc. Katarina Žager, prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 105,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:350kn

Računovodstvo malih i srednjih poduzeća

Sadržaj preuzmite ovdje
Napomena: cijena za studente 170,00 Kn (s uključenim PDV-om)

Cijena tiskanog izdanja: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena:220kn

Računovodstvo 2 - priručnik za vježbe

Sadržaj možete preuzeti ovdje.

Cijena tiskanog izdanja: 220,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:50kn

Računski plan proračuna

Cijena tiskanog izdanja: 50,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

 

Cijena:270kn

Analiza financijskih izvještaja

Sadržaj preuzmite ovdje

Redovna cijena: 270,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena za studente: 180,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:350 kn

Interna revizija

Sadržaj knjige pogledajte ovdje.

Cijena: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:50 kn

Planiranje u sustavu javne nabave

Cijena: 50,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:140 kn

MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”

Cijena: 140,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

 
Cijena:350 kn

Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije

Sadržaj knjige preuzmite ovdje

Cijena: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

 

 
Cijena:250 kn

Revizija i analiza II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2009)

Priručnik sadrži praktične primjere revizijsko-analitičkih metoda i postupaka koji se svakodnevno primjenjuju u praksi. Namijenjeno je komercijalnim i internim revizorima, poreznim savjetnicima,financijskim analitičarima, računovođama i studentima.

Cijena: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:300 kn

Osnove procjene ekonomske vrijednosti

Za sadržaj knjige kliknite ovdje

Cijena: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:350 kn

Revizija

Sveučilišni udžbenik, cijena je za studente 150,00 kuna.
Za sadržaj knjige kliknite ovdje.

Cijena: 350,00  kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:200 kn

Financijsko računovodstvo

Sadržaj knjige pogledajte ovdje.

Cijena knjige za studente je 130,00 kn.

Cijena: 200,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:300 kn

Računovodstveni informacijski sustavi

Cijena: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:100 kn

Osnove financija (B.E. Milling - prijevod s engleskog jezika 2005.)

Cijena: 100,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:250 kn

Menadžersko računovodstvo hotela

Cijena: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:50 kn

Računski plan za neprofitne organizacije

Cijena: 50,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:320 kn

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva

Sadržaj knjige možete preuzeti ovdje

Napomena: cijena za studente 140,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena: 320,00  kuna (pdv uključen u cijenu)


Cijena:230 kn

Zakon o radu

Sadržaj preuzmite ovdje

Cijena: 230,00 kuna (pdv uključen u cijenu)


Cijena:280 kn

RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa

Sadržaj možete preuzeti ovdje.

Cijena: 280,00kuna (pdv uključen u cijenu)


Cijena:250 kn

Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - izabrane teme

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, ali i drugih fakulteta koji u svojim nastavnim sadržajima imaju područja javne uprave, upravljanja, računovodstva. Knjiga je jednako tako namijenjena svima koji se bave teorijskim, ali još više praktičnim problemima računovodstva i financijskog izvještavanja u javnom sektoru kao i problemima donošenja upravljačkih odluka na svim razinama, a to su računovođe u javnom sektoru, upravljačke strukture - javni menadžment, interni revizori, državni revizori, financijski djelatnici, ali i veliki broj drugih korisnika računovodstvenih informacija (statističari, analitičari).

Cijena: 250,00  kuna (pdv uključen u cijenu)