Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

početak 9,30 sati 
očekivano trajanje do 13,30 sati

Predavači: Ivica Milčić univ.spec.oec., Dunja Šarić, dipl.iur 
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 600,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).

Pristup webinaru moguć je još 20 dana nakon održavanja webinara. Radne materijale sudionici webinara će moći preuzeti u elektronskom obliku na linku na kojem će se webinar prikazivati.

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik-urednik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb

Sudionicima koji su se prijavili na webinar biti će dodijeljene potvrde da su proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT putem online sustava edukacije.

Pristup webinaru moguć je još 20 dana nakon održavanja webinara. Radne materijale sudionici webinara će moći preuzeti u elektronskom obliku na linku na kojem će se webinar prikazivati.