12. listopada 2020. dvorana HZRIF-a, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, savjetnica – urednica u časopisu “Računovodstvo i financije“, mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović – Ministarstvo financija, Porezna uprava.
Literatura: prezentacije predavača i priručnik “Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost”

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija

Postavite pitanje predavačima: