19. lipnja 2020., dvorana HZRIF-a, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga) 

Predavači: savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija

Postavite pitanje predavačima: