Zagreb, 16. listopada 2020. dvorana HZRIF-a, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, Dunja Šarić, dipl. iur., mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“
Literatura: prezentacije predavača

Nastavak predavanja – Trgovina – drugi dio

https://vimeo.com/event/382153/ad6e09c23e
https://vimeo.com/event/381878/1d86321b29

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija

Postavite pitanje predavačima: