Predavači:    Sandra Cindrić, dipl. iur., FINA, Domagoj Bakran, mag. oec., Dunja Šarić, dipl. iur. savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“
Literatura:    prezentacije predavača s primjerima

Prezentacija – preuzimanje

Postavite pitanje predavačima: