05. studenoga Zagreb, Dvorana HZRIF-a, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II

Predavači: Dunja Šarić, dipl. iur., Tajana Zlabnik, dipl. iur.
Literatura: prezentacije predavača

_________________

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija

Postavite pitanje predavačima: