Zagreb, 15. listopada 2020. dvorana HZRIF-a, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, Dunja Šarić, dipl. iur. savjetnice – urednice u časopisu “Računovodstvo i financije“
Literatura: prezentacije predavača

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija

Postavite pitanje predavačima: