09. lipnja 2020., Zagreb, dvorana HZRIF-a, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., savjetnik – urednik u časopisu “Računovodstvo i financije“, Luka Orlović, univ. spec. oec., ovlašteni revizor
Literatura:    prezentacije predavača

Prezentacije će Vam biti poslane mailom

Postavite pitanje predavačima: