03. studenoga 2020., Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec., savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije, Luka Orlović, ovlašteni revizor, .
Literatura: prezentacije predavača

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija

Postavite pitanje predavačima:

    https://vimeo.com/event/502448/75392d7e05