Predavači:

Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec.

savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“,

Luka Orlović, univ. spec. oec., revizor.

Literatura: prezentacije predavača