26. – 28. listopada 2020., Zagreb, dvorana HZRIF-a, Jakova Gotovca 1/II – zbog epidemiološke situacije edukacija će se održati kao webinar

Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, savjetnice – urednice u časopisu RIF i Riznica
Literatura: prezentacije predavača s primjerima

III. dan – Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija trećeg dana

Postavite pitanje predavačima:

    II. dan – Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici

    Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija drugog dana

    Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija prvog dana