Predavači:

Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Andreja Milić,

savjetnici – urednici u časopisu  “Računovodstvo i financije“,

Literatura: prezentacije predavača

Postavite pitanje predavačima: