Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., ovlašteni revizor, savjetnik-urednik HZRIF, Luka Orović, univ.spec.oc. ovlašteni revizor


Literatura: prezentacije predavača

Postavite pitanje predavačima: