Predavači:    Suradnici iz Središnjeg ureda Porezne uprave


Literatura:    prezentacije predavača s primjerima

Prezentacija – preuzimanje

Postavite pitanje predavačima: