Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna

350,00 kn

Cijena: 350,00 kuna s uključenim PDV-om

Autori: mr.sc. Andrea Milić, mr.sc. Ivana Jakir Bajo, mr.sc. Jasna Nikić i Ana Zorić dipl.iur.

Kratak opis knjige:

Čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) i proračunskih korisnika za 2019.g. dužni su dati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju popunjenog NOVOG Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a sukladno odredbama NOVOG Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 11/2018) i NOVE Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, br. 95/19)

Knjiga FISKALNA ODGOVORNOST U SUSTAVU PRORAČUNA sadržava:

  • Osvrt na odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Popunjavanje Obrazaca Izjave o fiskalnoj odgovornosti – NOVI OBRASCI
  • Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti uz obrazloženja pitanja iz svih područja

o   Planiranje proračuna/financijskog plana

o   Izvršavanje proračuna/financijskog plana

o   Javna nabava

o   Računovodstvo

o   Izvještavanje i ostalo

o   Transparentnost – NOVO

o   Upravljanje imovinom – NOVO

  • Primjeri obveznih procedura – NOVE procedure i primjeri postojećih procedura usklađenih s novim propisima
  • Način testiranja za odgovore na pitanja
  • Mogući odgovori po svakom pitanju
  • Primjeri kontrolnih tablica za potvrdu odgovora na pitanja
  • Primjeri popunjenih dodatnih obrazaca:

o   Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti

o   Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine

o   Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola