Zakon o radu 2023.

40,00 

Zakon o minimalnoj plaći.

Primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika

Autori:  mr. Darko Terek,  Tajana Zlabnik, dipl. iur.,  dr. sc. Marija Zuber , Dunja Šarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 297 stranica

 

 

Opis

Zakon o minimalnoj plaći.

Primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika

 

Autori:  mr. Darko Terek,  Tajana Zlabnik, dipl. iur.,  dr. sc. Marija Zuber , Dunja Šarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 297 stranica

 

Opis priručnnika:

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.), je na snazi i primjenjuje se od 7. kolovoza 2014. godine, a dosada je dopunjavan i mijenjan u trinavrata. Posljednja novela Zakona o radu je na snazi od 1. siječnja 2023. godine. Ovaj je priručnik koncipiran u dvije cjeline. Prvi dio sadrži pročišćeni tekst Zakona o radu u kojemu su radi lakšeg snalaženja tamnijim slovima otisnuti dijelovi Zakona koji su izmijenjeni od 1. siječnja 2023. godine i pročišćeni tekst Zakona o minimalnoj plaći u kojemu su također označene novine uvedene od 1. prosinca 2021. godine. Uz to, u priručniku je tiskan i važeći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Drugi dio priručnika sadrži 52 ogledna primjera različitih tipova ugovora o radu, odluka o otkazu, sporazuma, odluka, obavijesti i drugih akata kojima se uređuju prava i obveze iz radnog odnosa. Poslodavci koji imaju obvezu donošenja pravilnika o radu dužni su do 30. lipnja 2023. godine uskladiti ih s izmijenjenim Zakonom o radu pa priručnik sadrži ogledni primjerak pravilnika o radu usklađenog s novinama uvedenima u radno zakonodavstvo od 1. siječnja 2023. godine. Ogledni primjeri su upućujući i imaju svrhu korisnicima ovoga izdanja olakšati snalaženje u primjeni Zakona o radu. Upravo u tom dijelu ovaj priručnik može biti od velike pomoći poslodavcima i drugim osobama koje s različitih aspekata brinu o pravilnoj primjeni propisa radnog prava.