Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru – izabrane teme

33,18 

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, ali i drugih fakulteta koji u svojim nastavnim
sadržajima imaju područja javne uprave, upravljanja, računovodstva. Knjiga je jednako tako namijenjena svima koji se bave teorijskim,
ali još više praktičnim problemima računovodstva i financijskog izvještavanja u javnom sektoru kao i problemima donošenja upravljačkih
odluka na svim razinama, a to su računovođe u javnom sektoru, upravljačke strukture – javni menadžment, interni revizori, državni
revizori, financijski djelatnici, ali i veliki broj drugih korisnika računovodstvenih informacija (statističari, analitičari).