Porezni vodič u Republici Hrvatskoj

30,00  (226,04 kn)

 Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić, univ. spec. oec., mr. sc. Kornelija Sirovica, Luka Orlović, univ. spec. oec., dr. sc. Marija Zuber

 Redaktorica: dr.sc. Marija Zuber

 Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 191 stranica

 

Porezni vodič u Republici Hrvatskoj – treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, sadrži prikaz najvažnijih poreznih oblika koji su dio poreznog sustava Hrvatske. Za svaki je porezni oblik uključen u sadržaj priručnika detaljno objašnjen predmet oporezivanja, tko je porezni obveznik, što je porezna osnovica, po kojim se stopama utvrđuje porezna obveza, u kojima rokovima dospijeva obveza plaćanja poreza, koja su propisana porezna oslobođenja, a za neke su porezne oblike sastavljeni i primjeri utvrđivanja visine poreznog opterećenja.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK Kategorije: , ,

Opis

 Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić, univ. spec. oec., mr. sc. Kornelija Sirovica, Luka Orlović, univ. spec. oec., dr. sc. Marija Zuber

 Redaktorica: dr.sc. Marija Zuber

 Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 191 stranica

 

Opis priručnnika:

Porezni vodič u Republici Hrvatskoj – treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, sadrži prikaz najvažnijih poreznih oblika koji su dio poreznog sustava Hrvatske. Za svaki je porezni oblik uključen u sadržaj priručnika detaljno objašnjen predmet oporezivanja, tko je porezni obveznik, što je porezna osnovica, po kojim se stopama utvrđuje porezna obveza, u kojima rokovima dospijeva obveza plaćanja poreza, koja su propisana porezna oslobođenja, a za neke su porezne oblike sastavljeni i primjeri utvrđivanja visine poreznog opterećenja. Težište je na vrstama poreza koji su od posebnog značaja za poduzetničko poslovanje: porez na dodanu vrijednost, trošarine i posebni porezi, porez na promet nekretnina, porez na dobit, porez na dohodak uz koji su vezani i doprinosi za obvezna socijalna osiguranja, te lokalni porezi. U trećem izmijenjenom i dopunjenom izdanju Poreznog vodiča svi su porezni pragovi, propisani limiti i drugi propisani cenzusi o kojima ovisi primjena određenog poreznog instituta, iskazani u eurima kao službenoj valuti Republike Hrvatske. Također, svi primjeri uključeni u pojedino poglavlje, sastavljeni su u eurima. Priručnik je namijenjen poduzetnicima, menadžerima, financijskim i računovodstvenim stručnjacima, pravnicima i drugim osobama koji se pri obavljanju poslova i donošenju poslovnih odluka susreću s poreznom materijom. Osim praktične, priručnik ima i edukativnu funkciju jer sadrži sistematizirani pregled vrsta poreza od kojih se sastoji porezni sustav Hrvatske. Sastavljen je na temelju zakonske regulative poreza kao prisilnih javnih davanja koji se plaćaju u Republici Hrvatskoj i ažuran je s poreznim propisima objavljenima u Narodnim novinama do travnja 2023. godine.