Vodič za primjenu PDV-a – III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

70,00 

Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, dr. sc. Ivan Čevizović, mr. sc. Ljubica Javor, Renata Kalčić, mr. sc. Kornelija Sirovica

Redaktorica: mr. sc. Miljenka Cutvarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 841 stranica

 

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji trebalo je postojeći sustav oporezivanja prometa proizvoda i usluga uskladiti s Direktivom 2006/112/EZ kojom je uređen PDV sustav koji su obvezne primjenjivati sve države članice. Tako se od 1. Srpnja 2013. u Republici Hrvatskoj primjenjuje Zakon o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 73/13. i čije su odredbe kroz prethodno razdoblje njegove primjene višekratno mijenjane i dopunjavane. Temeljem ovlaštenja iz Zakona, ministar financija donio je i Pravilnik o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 79/13., te su i njegove odredbe usklađivane s izmjenama Zakona kroz niz novih izmjena i dopuna. Kako bi svojim pretplatnicima i drugim korisnicima olakšala primjenu ovih propisa Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika izdala je početkom 2016. godine priručnik „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“.

Opis

Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, dr. sc. Ivan Čevizović, mr. sc. Ljubica Javor, Renata Kalčić, mr. sc. Kornelija Sirovica

Redaktorica: mr. sc. Miljenka Cutvarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 841 stranica

 

     Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji trebalo je postojeći sustav oporezivanja prometa proizvoda i usluga uskladiti s Direktivom 2006/112/EZ kojom je uređen PDV sustav koji su obvezne primjenjivati sve države članice. Tako se od 1. Srpnja 2013. u Republici Hrvatskoj primjenjuje Zakon o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 73/13. i čije su odredbe kroz prethodno razdoblje njegove primjene višekratno mijenjane i dopunjavane. Temeljem ovlaštenja iz Zakona, ministar financija donio je i Pravilnik o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 79/13., te su i njegove odredbe usklađivane s izmjenama Zakona kroz niz novih izmjena i dopuna. Kako bi svojim pretplatnicima i drugim korisnicima olakšala primjenu ovih propisa Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika izdala je početkom 2016. godine priručnik „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“.

Prvo izdanje priručnika prihvaćeno je u praksi kao korisno pomagalo pri obračunu porezna na dodanu vrijednost. Zbog niza izmjena, novih dodatnih tumačenja Središnjeg ureda Porezne uprave, te brojnih upita koje smo rješavali s korisnicima naših usluga kroz pisane i usmene odgovore te na brojnim seminarima i radionicama, objedinili smo dosadašnja iskustva u provedbi propisa. Zbog toga smo 2019. godine izdali drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje ovog poreznog priručnika. Od drugog izdanja, u prethodne četiri godine, došlo je do značajnih izmjena u odredbama Direktive 2006/112/EZ te Provedbene uredbe Vijeća 282/2011, što je zahtijevalo i usklađivanje hrvatskog Zakona i Pravilnika. Najvažnije izmjene odnosile su se na propisivanje strožih pravila o dokazu o otpremi u slučaju korištenja poreznog oslobođenja kod isporuka unutar EU, propisivanje posebnog postupka oporezivanja kod prodaje na daljinu i obavljanja usluga za koje je propisano oporezivanje prema mjestu potrošnje odnosno korištenja usluga te  pojednostavljenje u slučaju prodaje robe u komisiji (propisi o aranžmanu za premještanje). Zbog ovih i niza drugih izmjena javila se potreba za pripremom trećeg izmijenjenog i dopunjenog izdanja.

Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje sadržava sve izmjene propisa o PDV-u u prethodnim godinama te zaključno uključuje izmjene Zakona objavljene u Narodnim novinama 33/23., te Pravilnika objavljene u Narodnim novinama 43/23., s napomenama uredništva vezano za izmjene Zakona o PDV-u koje su sadržane u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je u vrijeme dovršavanja redakcije ovoga izdanja upućen u saborsku proceduru na prvo čitanje (datum ulaska u procedure 28. lipnja 2023.) i koje bi odredbe trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2024. godine. Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“ podijeljen je u XVII. poglavlja u kojima su dani brojni praktični primjeri obračuna PDV-a vezano za predmet oporezivanja, poreznog obveznika, mjesto oporezivanja, nastanak porezne obveze, poreznu osnovicu i porezne stope, zatim vezano za primjenu poreznih oslobođenja s pravom i bez prava na odbitak pretporeza,

uvjete za odbitak pretporeza, povrat poreza, sadržaj računa, prijenos porezne obveze na primatelja isporuke, porezne evidencije te sastavljanje poreznih prijava. U posebnom poglavlju obrađuju se posebni postupci oporezivanja za male porezne obveznike i putničke agencije. Posebna poglavlja odnose se na oporezivanje nekretnina te porezni status javnopravnih tijela kao obveznika u sustavu PDV-a. Poseban dio priručnika jesu redakcijski pročišćeni tekstovi Zakona o PDV-u, Pravilnika  o PDV-u, Provedbene Uredbe Vijeća 282/2011. te dva provedbena propisa vezano za primjenu poreznih oslobođenja kod uvoza dobara u putničkom prometu te kod primjene poreznih oslobođenja za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije. Priručnikom su obuhvaćene sve izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u zaključno sa zadnjim izmjenama koje se primjenjuju od 1. travnja 2023. godine pa su i autorski tekstovi usklađeni s ovim izmjenama. Gradivo je obrađeno kroz mnogobrojne primjere s nizom pojašnjenja za obračun PDV-a te vođenja propisanih evidencija koje moraju osigurati porezni obveznici ovisno o predmetu oporezivanja, mjestu isporuke, primjeni posebnih postupaka oporezivanja, pa vjerujemo da će biti praktični vodič za obračun PDV-a kako kod tuzemnih isporuka, tako i u poslovanju s poslovnim subjektima na jedinstvenom europskom tržištu. Pozivamo čitatelje da daju svoje primjedbe i sugestije kako bi buduće izdanje ovog priručnika bilo još bolje i praktičnije.

Uredništvo HZRIF