OPĆI DIO
19. – 24. listopada 2020.​

23. CIKLUS EDUKACIJE ZA OVLAŠTENOG INTERNOG REVIZORA​


POPIS WEBINARA​


Uvodno predavanje prof. dr. sc. Boris Tušek 19.10.2020.​

https://vimeo.com/475509944/6f94d9f76a

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacije – OPĆI DIO 

Uvodna prezentacija prof. dr. sc. Boris Tušek

Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacije HARMONIZACIJA I STANDARDIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA prof. Mamić Sačer


IZBOR MODULA