Prikazuje se svih 2 rezultata

Predlošci akata, odluka, evidencija i obrazaca potrebnih za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

100,00 

Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:

 • Predložak Politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma za računovođe i revizore s listom indikatora kao prilogom
 • Predložak Analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Predložak Obrasca dubinske analize pravne osobe
 • Predložak Obrasca dubinske analize fizičke osobe
 • Godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma
 • Evidenciju podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
 • Evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa
 • Evidenciju o složenim i neobičnim transakcijama te o rezultatima analize tih transakcija
 • Evidenciju dostavljenih podataka Uredu o sumnjivim transakcijama
 • Evidenciju naloga koje je Ured izdao obvezniku za stalno praćenje financijskoga poslovanja stranke
 • Evidencija o poduzetim mjerama i o eventualnim poteškoćama s kojima se susreo tijekom procesa provjere stvarnog vlasnika
 • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
 • Odluka o imenovanju ovlaštene osobe
Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page