Prikazujemo 1–16 od 19 rezultata

MSFI / HSFI 2021

46,45 

MSFI / HSFI izdanje 2021. god

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Autori: pročišćeni tekstovi MSFI / HSFI
Redaktori: Domagoj Bakran mag.oec, Ivica Milčić univ.spec.oec.
Izdanje: HZ RIF, Zagreb, 2021

Izdanje uključuje u potpunosti preuzete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja koji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde, njihove dopune i s njima povezana tumačenja objavljene u Službenom listu Europske unije koji započinju Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008. od 3. studenoga 2008. godine o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom vijeća (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te uključuju sve izmjene i dopune zaključno do Uredbe Komisije (EU) 2020/551 оd 21. travnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 3. Izdanje također, uključuje i  pročišćene tekstove Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljene u Narodnim novinama 86 iz 2015. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenu u broju 105 iz 2020. godine i Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenu u broju 9 iz 2021. godine.

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna

46,45 

Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna s uključenim kontrolnim tablicama na CD-u. 

Autorice: mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, Ana Zorić, dipl. iur. 

Redaktorice: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić 

Izdanje: Zagreb, 2019.

Računski plan proračuna

10,62 
Računski plan proračuna
Redaktorice: mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić
Izdanje Računski plan proračuna sveobuhvatni je prikaz računskog plana proračuna s uredničkim pročišćenim tekstom Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine i primjerom izjave o prijeboju.

REVIZIJA Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja

46,45 59,73 

Knjiga Revizija: Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja logični je nastavak serije knjiga koje su iz područja revizije izlazile od prve polovine devedesetih godina prošlog stoljeća.

 

Autori knjige: Doc. dr. sc. Mateja Brozović, Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Doc. dr. sc. Ivana Pavić, Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Prof. dr. sc. Boris Tušek, Prof. dr. sc. Lajoš Žager.

 

Prva u nizu izašla je 1993. godine – knjiga Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija (autori Katarina Žager i Lajoš Žager). Ova knjiga bila je ishodište za brojne druge knjige iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja. U svim tim knjigama značajna pozornost uvijek se je posvećivala recentnim stavovima relevantnih inozemnih autora. Međutim, valja istaknuti i to kako se ni u kom slučaju nije zanemarivala relevantna domaća literatura i stavovi značajnih domaćih autora. U tom kontekstu uobičajeno se ističe tradicija, na koju smo, u načelu vrlo ponosni. Govoriti o našoj tradiciji, a zanemariti relevantne stavove domaćih autora, gotovo da nije moguće. Predzadnja knjiga u tom nizu iz područja revizije bila je knjiga Revizija: načela – standardi – postupci izašla 2016. godine (autori Sanja Sever Mališ, Boris Tušek i Lajoš Žager). Dakle, knjiga Revizija: Nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja utemeljena je na knjizi Revizija: načela – standardi – postupci i, u odnosu na tu knjigu, znatno je dopunjena, bitno izmijenjena i u potpunosti ažurirana. Jednostavnije rečeno, radi se o novoj knjizi u čije nastajanje su bila uključena još tri autora – Mateja Brozović, Ivana Mamić Sačer i Ivana Pavić.

Sadržaj knjige možete pogledati ovdje.

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Interna revizija

26,54 46,45 

Autori: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Dr. sc. Ivana Barišić

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru – izabrane teme

33,18 

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, ali i drugih fakulteta koji u svojim nastavnim
sadržajima imaju područja javne uprave, upravljanja, računovodstva. Knjiga je jednako tako namijenjena svima koji se bave teorijskim,
ali još više praktičnim problemima računovodstva i financijskog izvještavanja u javnom sektoru kao i problemima donošenja upravljačkih
odluka na svim razinama, a to su računovođe u javnom sektoru, upravljačke strukture – javni menadžment, interni revizori, državni
revizori, financijski djelatnici, ali i veliki broj drugih korisnika računovodstvenih informacija (statističari, analitičari).

Osnovne procjene ekonomskih vrijednosti

39,82 

Autori: dr. sc. Vladimir Lasić, dr. sc. Jadranko Bendeković, mr. sc. Dino Bendeković, mr. sc. Tomislav Brozović, mr. sc. Stjepan Fabić, Tomislav Jančin, dipl. ing., Ivo Smrdelj, ing.

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page