Prikazuje se svih 4 rezultata

Porezni vodič u Republici Hrvatskoj 2024

30,00 

 Redaktorica: dr.sc. Marija Zuber

 Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2024, 191 stranica

Autori:

  • Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić,
  • Ivica Milčić, univ. spec. oec., mr. sc. Kornelija Sirovica,
  • Luka Orlović, univ. spec. oec., dr. sc. Marija Zuber

 

Izravni povod izdanju priručnika Porezni vodič u Republici Hrvatskoj – četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, izmjene su i dopune čak devet poreznih zakona provedene od 1. siječnja 2024. godine. Priručnik sadrži prikaz najvažnijih poreznih oblika koji su od 1. siječnja 2024. godine dio poreznog sustava  Hrvatske. Za svaki je porezni oblik detaljno objašnjen predmet oporezivanja, tko je porezni obveznik, što je porezna osnovica, po kojim se stopama utvrđuje porezna obveza, u kojim rokovima dospijeva obveza plaćanja poreza, koja su propisana porezna oslobođenja, a za neke su porezne oblike sastavljeni i primjeri utvrđivanja visine poreznog opterećenja.

Vodič za primjenu PDV-a – III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

70,00 

Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, dr. sc. Ivan Čevizović, mr. sc. Ljubica Javor, Renata Kalčić, mr. sc. Kornelija Sirovica

Redaktorica: mr. sc. Miljenka Cutvarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 841 stranica

 

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji trebalo je postojeći sustav oporezivanja prometa proizvoda i usluga uskladiti s Direktivom 2006/112/EZ kojom je uređen PDV sustav koji su obvezne primjenjivati sve države članice. Tako se od 1. Srpnja 2013. u Republici Hrvatskoj primjenjuje Zakon o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 73/13. i čije su odredbe kroz prethodno razdoblje njegove primjene višekratno mijenjane i dopunjavane. Temeljem ovlaštenja iz Zakona, ministar financija donio je i Pravilnik o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 79/13., te su i njegove odredbe usklađivane s izmjenama Zakona kroz niz novih izmjena i dopuna. Kako bi svojim pretplatnicima i drugim korisnicima olakšala primjenu ovih propisa Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika izdala je početkom 2016. godine priručnik „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“.

Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna

46,45 

Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna s uključenim kontrolnim tablicama na CD-u. 

Autorice: mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, Ana Zorić, dipl. iur. 

Redaktorice: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić 

Izdanje: Zagreb, 2019.