Rif.digital webinari

Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici 26.-28.10.2022.

Zagreb, 28. listopad 2022. – WEBINAR – treći dan Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnice – urednice u časopisu RIF i Riznica i Tajana Zlabnik, dipl.iur., odvjetnica Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija trećeg dana Postavite pitanje predavačima: Zagreb, 27. listopad 2022. – WEBINAR – drugi dan Kliknite ovdje…

Vodič za primjenu PDV-a (trodnevna škola PDV-a) 03.-05.10.2022.

Zagreb, 03.-05. listopad 2022. – WEBINAR Predavači:  Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava Literatura: prezentacije predavača III.DAN Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija II.DAN Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija Postavite pitanje predavačima: