Rif.digital webinari

NOVA UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU I E- RAČUNI 21.12.2021.

Zbog spriječenosti predavača postavljena je snimka webinara. Za početak predavanja ubrzajte video do 36 minute kako bi se pojavila predavačaica i započela predavanje. Video je dostupan 5 dana i u tom periodu ga možete pogledati kada god želite i koliko god puta želite. Zagreb, 21. prosinac 2021. – WEBINAR Predavači:  Tajana Zlabnik, odvjetnica iz Zagreba i…