Rif.digital webinari

Vodič za primjenu PDV-a (trodnevna škola PDV-a) 25.-27.5.2022.

Zagreb, 25.-27.svibanj 2022. – WEBINAR Predavači:  Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava Literatura: prezentacije predavača Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija Postavite pitanje predavačima:

UVOĐENJE EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ 10.05.2022.

Zagreb, 10. svibanj 2022. – WEBINAR Predavači: Ana Zorić, Ministarstvo financija (Zagreb), Domagoj Bakran, mag.oec., Ivica Milčić, univ.spec.oec., dr. sc. Marija Zuber – savjetnici – urednici časopisa Računovodstvo i financije i priloga Riznica Literatura: prezentacije predavača Kliknite ovdje za preuzimanje prezentacija Postavite pitanje predavačima: