OBRAZAC JOPPD PRIMJERI I OBJAŠNJENJA

60,00 

  • Godina izdanja: 2024.
  • Broj stranica: 356

Obveza izvještavanja Porezne uprave o isplaćenim oporezivim i neoporezivim primicima, obračunanom porezu na dohodak i doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD“ uvedena je od 1. siječnja 2014. godine. Tijekom desetogodišnje primjene, obrazac JOPPD je zadržan u prvotnom obliku, ali je sadržaj podataka više puta mijenjan ovisno o promjenama propisa kojima se uređuje  oporezivanje dohotka i obveza plaćanja doprinosa za socijalna osiguranja. Pravila iskazivanja podataka u obrascu JOPPD su sve kompliciranija i zahtjevnija jer su propisi sve složeniji, s puno iznimaka i izuzetaka.

 

*Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Opis

Godina izdanja: 2024.

Broj stranica: 356

Redaktorice:

  • dr.sc. Marija Zuber
  • Kristina Bekavac

Autori:

  • Kristina Bekavac
  • Dražen Opalić
  • Sandra Pezo
  • mr.sc. Kornelija Sirovica
  • dr.sc. Marija Zuber

 

Obveza izvještavanja Porezne uprave o isplaćenim oporezivim i neoporezivim primicima, obračunanom porezu na dohodak i doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD“ uvedena je od 1. siječnja 2014. godine. Tijekom desetogodišnje primjene, obrazac JOPPD je zadržan u prvotnom obliku, ali je sadržaj podataka više puta mijenjan ovisno o promjenama propisa kojima se uređuje  oporezivanje dohotka i obveza plaćanja doprinosa za socijalna osiguranja. Pravila iskazivanja podataka u obrascu JOPPD su sve kompliciranija i zahtjevnija jer su propisi sve složeniji, s puno iznimaka i izuzetaka.

Namjera je da se ovim priručnikom obveznicima ispostavljanja obrasca JOPPD olakša snalaženje u propisima i ovladavanje materijom. Priručnik sadrži 105 primjera iskazivanja podataka za sve vrste dohodaka i za većinu statusa fizičkih osoba u sustavima socijalnih osiguranja. U uvodu svakoga primjera objašnjena su pravila oporezivanja i obračunavanja doprinosa za određenu situaciju ili slučaj, kako je uređeno važećim propisima o oporezivanju dohotka i obveznim doprinosima. Jedna je cjelina posvećena iskazivanju neoporezivih primitka, uz kratki opis uvjeta za njihovu isplatu. U posebnom su poglavlju obrađeni ispravci i dopune obrasca JOPPD, s uputama i objašnjenjima, uključujući način ispravljanja JOPPD obrazaca u kojima su podaci iskazani u kunama. Priručnik sadrži i sve šifrarnike potrebne za pravilno iskazivanje podataka. Šifrarnici su uvršteni kao tehnička pomoć i mogu biti od koristi subjektima koji pripremaju ili kontroliraju JOPPD obrasce.

Priručnik je namijenjen računovođama i osobama koje su po raznim osnovama zadužene za obračun, plaćanje, kontrolu i nadzor poreza na dohodak i obveznih doprinosa, a može biti koristan i stručnjacima koje upravljaju financijama poslovnog subjekta i osobama koji su u svojim radnim sredinama zadužene za praćenje i unaprjeđenje ljudskih resursa. Podaci, informacije i primjeri sastavljeni su na temelju propisa koji su na snazi od početka 2024. godine.

Dodatne informacije

Tip akta

Predložak akata ZSPNFT – opći, Predlošci akata ZSPNFT za računovođe, revizore, porezne savjetnike, Predlošci akata ZSPNFT za odvjetnike i javne bilježnike