Prikazuje se svih 10 rezultata

Porezni vodič u Republici Hrvatskoj 2024

30,00 

 Redaktorica: dr.sc. Marija Zuber

 Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2024, 191 stranica

Autori:

  • Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić,
  • Ivica Milčić, univ. spec. oec., mr. sc. Kornelija Sirovica,
  • Luka Orlović, univ. spec. oec., dr. sc. Marija Zuber

 

Izravni povod izdanju priručnika Porezni vodič u Republici Hrvatskoj – četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, izmjene su i dopune čak devet poreznih zakona provedene od 1. siječnja 2024. godine. Priručnik sadrži prikaz najvažnijih poreznih oblika koji su od 1. siječnja 2024. godine dio poreznog sustava  Hrvatske. Za svaki je porezni oblik detaljno objašnjen predmet oporezivanja, tko je porezni obveznik, što je porezna osnovica, po kojim se stopama utvrđuje porezna obveza, u kojim rokovima dospijeva obveza plaćanja poreza, koja su propisana porezna oslobođenja, a za neke su porezne oblike sastavljeni i primjeri utvrđivanja visine poreznog opterećenja.

OBRAZAC JOPPD PRIMJERI I OBJAŠNJENJA

60,00 
  • Godina izdanja: 2024.
  • Broj stranica: 356

Obveza izvještavanja Porezne uprave o isplaćenim oporezivim i neoporezivim primicima, obračunanom porezu na dohodak i doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD“ uvedena je od 1. siječnja 2014. godine. Tijekom desetogodišnje primjene, obrazac JOPPD je zadržan u prvotnom obliku, ali je sadržaj podataka više puta mijenjan ovisno o promjenama propisa kojima se uređuje  oporezivanje dohotka i obveza plaćanja doprinosa za socijalna osiguranja. Pravila iskazivanja podataka u obrascu JOPPD su sve kompliciranija i zahtjevnija jer su propisi sve složeniji, s puno iznimaka i izuzetaka.

 

*Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

RIF-ove obavijesti 2024.

25,00 

RIF-ove OBAVIJESTI sažeti su i cjeloviti pregled neoporezivih iznosa naknada, primjera obračuna plaća i naknada plaća, podataka o stopama poreza na dohodak, osobnih odbitaka, prikaza osnovica za sve doprinose za obvezna osiguranja, pregleda svih uplatnih računa za javna davanja (doprinose, poreze i ostalo), primjeri izračuna i iznosi kamata te mnoštvo ostalih korisnih podataka koje koriste računovođe i svi koji u određenom dolaze u kontakt s obračunom plaća, uplatama javnih davanja i sličnim poslovima.

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Analiza financijskih izvještaja 2023 VI. izdanje

65,00 85,00 

Analiza financijskih izvještaja VI. Izdanje –  sveučilišni udžbenik

Knjiga je podijeljena u osam poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se na pozicioniranje financijskog izvještavanja kao mehanizma korporativnog upravljanja. S ciljem shvaćanja važnosti transparentnog financijskog izvještavanja, čitatelji se na početku mogu informirati o povezanosti korporativnog upravljanja, financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja.

Autori:

  • Prof. dr. sc. Katarina Žager
  • Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer
  • Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
  • Doc. dr. sc. Mateja Brozović
  • Prof. dr. sc. Lajoš Žager

 

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Vodič za primjenu PDV-a – III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

70,00 

Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, dr. sc. Ivan Čevizović, mr. sc. Ljubica Javor, Renata Kalčić, mr. sc. Kornelija Sirovica

Redaktorica: mr. sc. Miljenka Cutvarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 841 stranica

 

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji trebalo je postojeći sustav oporezivanja prometa proizvoda i usluga uskladiti s Direktivom 2006/112/EZ kojom je uređen PDV sustav koji su obvezne primjenjivati sve države članice. Tako se od 1. Srpnja 2013. u Republici Hrvatskoj primjenjuje Zakon o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 73/13. i čije su odredbe kroz prethodno razdoblje njegove primjene višekratno mijenjane i dopunjavane. Temeljem ovlaštenja iz Zakona, ministar financija donio je i Pravilnik o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 79/13., te su i njegove odredbe usklađivane s izmjenama Zakona kroz niz novih izmjena i dopuna. Kako bi svojim pretplatnicima i drugim korisnicima olakšala primjenu ovih propisa Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika izdala je početkom 2016. godine priručnik „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“.

Zakon o radu 2023.

40,00 

Zakon o minimalnoj plaći.

Primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika

Autori:  mr. Darko Terek,  Tajana Zlabnik, dipl. iur.,  dr. sc. Marija Zuber , Dunja Šarić

Izdanje: HZ RIF, Zagreb 2023, 297 stranica

 

 

MSFI / HSFI 2021

46,45 

MSFI / HSFI izdanje 2021. god

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Autori: pročišćeni tekstovi MSFI / HSFI
Redaktori: Domagoj Bakran mag.oec, Ivica Milčić univ.spec.oec.
Izdanje: HZ RIF, Zagreb, 2021

Izdanje uključuje u potpunosti preuzete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja koji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde, njihove dopune i s njima povezana tumačenja objavljene u Službenom listu Europske unije koji započinju Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008. od 3. studenoga 2008. godine o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom vijeća (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te uključuju sve izmjene i dopune zaključno do Uredbe Komisije (EU) 2020/551 оd 21. travnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 3. Izdanje također, uključuje i  pročišćene tekstove Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljene u Narodnim novinama 86 iz 2015. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenu u broju 105 iz 2020. godine i Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenu u broju 9 iz 2021. godine.

Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna

46,45 

Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna s uključenim kontrolnim tablicama na CD-u. 

Autorice: mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, Ana Zorić, dipl. iur. 

Redaktorice: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić 

Izdanje: Zagreb, 2019.