Nove publikacije

Image

 

Rif obavijesti

Rif obavijesti


Cijena:150kn

Rifove obavijesti 2019. - tiskano izdanje

RIF-ove OBAVIJESTI sažeti su i cjeloviti pregled neoporezivih iznosa naknada, primjera obračuna plaća i naknada plaća, podataka o stopama poreza na dohodak, osobnih odbitaka, prikaza osnovica za sve doprinose za obvezna osiguranja, pregleda svih uplatnih računa za javna davanja (doprinose, poreze i ostalo), primjeri izračuna i iznosi kamata te mnoštvo ostalih korisnih podataka koje koriste računovođe i svi koji u određenom dolaze u kontakt s obračunom plaća, uplatama javnih davanja i sličnim poslovima.
Cijena:300kn

Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika

Cijena tiskanog izdanja: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:150kn

Računovodstveni vodič za upravljačka tijela

Autori: Domagoj Bakran mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Ivica Milčić univ. spec. oec., Luka Orlović univ.spec.oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prof. dr. sc. Boris Tušek, prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:150kn

Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:300kn

Porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija

Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., Kristijan Cinotti, dipl. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec., Luka Orlović, univ. spec. oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević

Cijena tiskanog izdanja: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 300,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:250kn

Računovodstvo 1 - priručnik za vježbe

Autori: Doc. dr. sc. Ivana Barišić Mateja Brozović, mag. oec. Doc. dr. sc. Nikolina Dečman Doc. dr. sc. Ana Ježovita Doc. dr. sc. Ana Novak Doc. dr. sc. Ivana Pavić

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:150kn

Kontni plan poduzetnika

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:250kn

Poslovno planiranje, kontrola i analiza

Autori: Prof. dr. sc. Danimir Gulin Doc. dr. sc. Hrvoje Perčević Prof. dr. sc. Boris Tušek Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:150kn

Poslovanje udruga

Autori: mr. sc. Sunčica Bajić , mr. sc. Miljenka Cutvarić, Vesna Lendić Kasalo, Dunja Kovačić, Slavica Malenica, Ivica Milčić, mr. sc. Nediljka Rogošić, mr. sc. Kornelija Sirovica, mr. Darko Terek, dr. sc. Marija Zuber

Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:175kn

MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u

Autori: Domagoj Bakran mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec.

Pojedinačna cijena: 175,00 kn

Cijena u kompletu (1. Način popunjavanja i rokovi dostavljanja obrasca JOPPD, 2. Vodič za primjenu PDV-a, 3. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija sa Računskim planom): 150,00 kn
Cijena:250kn

Računovodstvo 1 - računovodstvo za neračunovođe

Autori: Prof. dr. sc. Katarina Žager, Prof. dr. sc. Boris Tušek, Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:250kn

Primjena MSFI - Studije slučaja

Autori:Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Ivana Sever univ. spec. oec.

Cijena tiskanog izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 250,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena za studente je 130,00kn
Cijena:350kn

Računovodstvo financijskih instrumenata

Autori:doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Hrvoje Matovina dipl. oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević

Cijena tiskanog izdanja: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 350,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena:105kn

Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća

Autori: Nikolina Dečman univ. spec. oec., prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Ivana Sever univ. spec. oec., prof. dr. sc. Boris Tušek, prof. dr. sc. Katarina Žager, prof. dr. sc. Lajoš Žager

Cijena tiskanog izdanja: 105,00 kuna (pdv uključen u cijenu)

Cijena Internet izdanja: 105,00 kuna (pdv uključen u cijenu)